Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor of slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

Om te bepalen of logopedie nodig is, luisteren we naar uw verhaal en uw hulpvraag. We kijken naar de ernst van uw klacht en hoeveel last u ervan ervaart. Dat kan bij een stemklacht anders zijn dan bij bijvoorbeeld problemen in taal- of spraakontwikkeling.

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor of slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

Om te bepalen of logopedie nodig is, luisteren we naar uw verhaal en uw hulpvraag. We kijken naar de ernst van uw klacht en hoeveel last u ervan ervaart. Dat kan bij een stemklacht anders zijn dan bij bijvoorbeeld problemen in taal- of spraakontwikkeling.

Onze logopedische behandeling

Meer informatie over logopedie per stoornis vindt u op: logopedie.nl

Hieronder treft u de verschillende logopedische deelgebieden aan waarvoor u bij onze praktijk terecht kan:

Stem

 • Heesheid
 • Wegvallen van de stem
 • Vermoeid gevoel na lang spreken
 • Onvoldoende volume bij spreken
 • Stembandknobbeltjes of poliepen
 • Globusgevoel (brok in de keel-gevoelige keel)
 • Chronische hoestklachten
 • Manuele facilitatie van de larynx (MFL-therapie)

Spraak

 • Algemene articulatieproblemen
 • Vertraagde spraakontwikkeling bij kinderen
 • Fonologische spraakstoornissen bij kinderen
 • Nasaliteitsstoornissen bij bv. een schisis
 • Slappe mond- en tongspieren
 • Slissen
 • Afwijkende mondgewoonten zoals duimen, mondademen etc.
 • Neurologische spraakstoornissen na bijvoorbeeld een CVA
logopediepraktijk afke koopmans huizen

Taal

 • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)  bij kinderen
 • Niet- of nauwelijks sprekende jonge kinderen
 • Problemen bij meertalige taalverwerving
 • Vertraagde taalverwerving bij kinderen
 • Taalproblemen bij Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Problemen met het verwerven van de leesvoorwaarden (letterkennis, rijmen, ‘hakken en plakken’) 
 • Afasie na een CVA of ander hersentrauma

Gehoor

 • Problemen in de spraak n.a.v. aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • Revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
 • Spraakafzien leren (liplezen)
 • Auditieve verwerkingsproblemen
logopediepraktijk afke koopmans slikken

Slikken

 • OMFT-behandelingen van jongeren rondom het beugeltraject
 • Neurologische slikproblemen bij volwassenen/ouderen

U wilt een afspraak maken voor een intake voor uzelf of uw kind?

Skip to content